Kağıt Endüstrisi – Kağıt Hamuru Kazanma Projesi

Kağıt-karton üretim teknolojisi genel olarak, odun, yıllık bitki ve atık kağıt gibi hammaddelerden kimyasal,yarı kimyasal ve mekanik yollarla elde edilen hamurların (elyaf karışımı) dövme, kesme, saçaklandırma ve temizleme gibi işlemlere tabii tutularak dolgu ve şartlandırma maddeleri ilave edildikten sonra elek üzerinde safiha oluşturulması, kurutulması ve bunun uygun ebatta kesilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

 

Atık kağıttan kağıt üretimindeki tek dezavantaj; atık kağıttan elde edilen hamurun kısa elyaflı olması sebebiyle mukavemetinin az olması ve ancak belirli türde kağıtların üretiminde kullanılabilmesidir. Bunun haricinde atık kağıttan kağıt üretiminde kağıdın geri dönüşüm sayısı maksimum beş defa olmak üzere, toplam yaşam döngüsü dörttür. Beş defa üretimden geçtikten sonra kağıdın içindeki elyaflar çok fazla küçüldüğünden tekrar kağıt yapımı mümkün olmamaktadır.

Biz ise projemizde atık kağıt kullanmak yerine kağıt üretiminde daha önce tekrar geri dönüştürülüp kullanılamayan ve tekrar üretime katılmayan atık kağıt hamurunu geri dönüştürerek tekrar üretime kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Atık Kağıt Hamurunun Atık Yönetimindeki Yeri

Dünyanın en kirletici 6. sektörü olan kağıt sanayisinde orta ölçekli bir kağıt fabrikası için aylık ortalama atık kağıt hamuru üretimi 500 ile 2.000 ton arasında olmaktadır. Türkiye genelinde toplam aylık ortalama 10.000 ton atık kağıt hamuru üretimi olmaktadır. Çıkan bu atık kağıt hamurları tamamen endüstriyel olup tehlikeli kimyasal madde içermeyen atıklardır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-4 Atık Listesi’ne ve Uluslararası EWC Kodları’na göre 03 03 kodlu Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar grubuna ait 03 03 07 kodlu Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar arasında yer almaktadır.

Projemizin Amacı ve Prosesi

Projemiz olan Kağıt “Hamuru Kazanma Projesi” Kağıt üretimi sonucunda oluşan atık kağıt hamuru fabrikalardan kendi araçlarımız ile alıp , kendi tesisimize getiriyoruz. Kantar aracılığı ile tartımını yaptığımız gelen atık kağıt hamurunu geçici depolama alanlarımızda prosese başlayana kadar depoluyoruz. Hamurun makineye beslenmesini sağlıyoruz. Atık kağıt hamurunun nemini mevcut yöntemlere göre çok düşük maliyetler ile alan patenti bizlere ait , kendi geliştirdiğimiz makinemiz ile kaba suyunu alıyoruz. Kaba suyunu aldığımız atık kağıt hamurunun konveyör bant aracılığı ile prosesin devamın olarak yine kendi geliştirdiğimiz yöntemler ile ve de güneş enerjisinin de en verimli şekilde kullanılması ile hem güneş enerji ile kullanıma uyumlu hem de doğal gaz ile ısıtma yöntemine uyumlu olan kurutma tünelinden geçirip tam kuruluğa ulaştırıyoruz. Daha sonra kendi tasarımımız olan bir kırıcıdan geçirip parçalayarak inceltip hammaddeye dönüştürüyoruz. Hammaddeye dönüşen atık kağıt hamuru konveyör bantlar aracılığı ile taşınır, paketlenir ve satışa sunulur. Kazandığımız ham maddelerin doğrudan satışını ya da bu ham maddeleri kullanarak üretebileceğimiz ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Üretilen hammadde en az 50 alanda kullanılabilen birçok alanda ürüne dönüştürme avantajı sağlayan, laminant parke, ondülün, dış cephe kaplaması ve yumurta kabı vb. ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırabileceğimiz bir ham maddedir. Ayrıca atık kağıt hamurunun nem ihtivasının giderilmesi sonucunda aldığımız suyu kendi paket arıtma tesisimizde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Su Kalitesi Standartları’na göre arıtarak doğaya geri kazandırıp, tarımda kullanılabilecek standartlara getiriyoruz.

Hamuru Kazanma Projesi’nin Mevcut Yöntemlere Göre Avantajları

Kağıt üretimi sonucunda oluşacak olan atık kağıt hamurunun kendi prosesimizle susuzlaştırılması ve nihai ürün oluşturulması, Second Life Recycling Atık Kağıt Hamurun Susuzlaştırma Projesi ‘nin hayata geçmesi sonucunda kazandığımız artılar şu şekilde sıralanabilir;

 • Doğal kaynakların korunmasını sağlayan ve kirlenmesini önleyen çevre dostu bir yöntem olması,
 • Atık kağıt hamurunun %100’nün geri kazanılması sonucu verimli bir geri kazanım olması,
 • 1 ton atık kağıt hamurunun geri kazanılması ile 8 ağaçlarının kesilmesinin önleyerek dünyamızın doğal sürdürülebilirliğine katkısı,
 • Atık kağıt hamurunun bertaraf ya da yakma tesislerinde kullanılması sonucu oluşan emisyonları önleyerek hava kirliliğinin azaltılması;
 • Atık kağıt hamurundan kazanılan suyun paket arıtma sistemlerinde arıtılarak zararsız bir şekilde çevreye kazandırılması,
 • İşletmemizde yakma işlemi ya da kurutma işlemi yapılmadığı için tehlikesiz çalışma ortamının olması ve iş kazası riskinin en aza indirgenmesi,
 • Enerjiden tasarruf ederek enerji kaynaklarına ve enerji ekonomisine katkısı,
 • Ağaç ve selülozdan üretilecek malzemeler için hammadde ihtiyacının sağlanması,
 • Ekonomiye hammadde kazandırılması,
 • Gereksiz iş gücünü kaybının önlenmesi,
 • Gereksiz lojistik maliyetlerinin azaltılması,
 • İş istihdamına katkı,
 • İşletme maliyetlerimizin çok düşük olması,
 • Hem kağıt fabrikalarından sağlanacak olan atık kağıt hamurunun bertarafından hem

  de bu hamurun hammadde olarak kullanımı sonucu üretilecek olan ürünlerin üretilmesinden gelir sağlaması,

Written by admin